Jak zabezpieczyć stolik turystyczny przed zimą

Stolik turystycznyZima wymaga sporych przy­go­towań, zmieni­amy opony w samo­chodzie, w garder­o­bie robimy prawdziwą rewolucję, przy­go­towu­jemy się do sezonu grzew­czego. Naszej troski wyma­gają także meble ogrodowe, w tym sto­lik turysty­czny, szczegól­nie jeśli wyko­nany jest z drewna. Czy­taj dalej

Stoliki walizkowe najlepsze na wyjazd

Stoliki walizkowe najlepsze na wyjazdSto­lik turysty­czny w formie poręcznej walizki

Jeśli wybier­a­jąc się w podróż, zdarzało ci się pod­czas gro­madzenia niezbęd­nych rzeczy pomyśleć: „gdyby tak można było wszys­tko spakować i zamknąć w jed­nej wal­izce” to twoje potrzeby są oczy­wiste, lubisz kom­fort. Niestety jeszcze nie wynaleziono jed­nej wal­izki mieszczącej cały twój bogaty ekwipunek, ale wypro­dukowano sto­lik turysty­czny, który po złoże­niu wygląda jak wal­izka biz­ne­sowa, ma uch­wyt i ele­gancki design. Czy­taj dalej

Stolik turystyczny — rodzaje

Stolik turystyczny aluminiumSto­lik turysty­czny, jak sama nazwa wskazuje, to niezbędny przed­miot, który musi znaleźć się na liś­cie każdego turysty. Zmieni­ają się potrzeby wycieczkow­iczów, jeszcze nie tak dawno na piknik wystar­czył koc, na którym rozkładano wszys­tko, od posiłku, po różne gadżety. Czy­taj dalej

Jak odnowić drewniany stolik turystyczny?

Stolik turystyczny drewnianyPo kilku lat­ach uży­wa­nia twój sto­lik turysty­czny może wyma­gać renowacji. Stary stół turysty­czny można samodziel­nie odnowić i przy­wró­cić mu dawny blask. Odnaw­ianie sto­lika turysty­cznego nie jest trudne, wystar­czy tylko kupić potrzebne mate­ri­ały i dokonać odpowied­nich czyn­ności. Czy­taj dalej

Stolik turystyczny — zastosowanie

Stolik turystyczny -zastosowanieSto­lik turysty­czny nie tylko w plener

Sto­lik turysty­czny jest wielo­funkcyjny, sprawdza się pod­czas imprez domowych, w ogrodzie pod­czas gril­lowa­nia, na imprezach fir­mowych, czy piknikach plen­erowych. Jest wyko­rzysty­wany także w branży gas­tro­nom­icznej i hote­larskiej. Czy­taj dalej